ज्वाला-प्रतिरोधक जलरोधक आणि श्वास घेण्यायोग्य पडदा