छताच्या भिंतीसाठी जलरोधक आणि श्वास घेण्यायोग्य पडदा